ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ВЕЛИКІ ПОДАРУНКИ»

(Далі - «Правила» та «Акція»)

1. Організатор Акції, територія та термін проведення Акції

1.1. Організатором і безпосереднім Виконавцем Акції "ВЕЛИКІ ПОДАРУНКИ" (далі "Акція") є ТОВ "Таврія В", ЄДРПОУ 19202597, Україна, 65091, г. Одесса, ул. М'ясоєдовська, 14; ПП "Таврія плюс", ЄДРПОУ 31929492, Україна, 65091, г. Одесса, ул. М'ясоєдовська, 14; ПП «Таврия І», ЄДРПОУ 32334104 Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 35. 1.2. Телефон лінії допомоги: 0 800 50 00 40. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів оплачуються згідно тарифів ВАТ «Укртелеком». Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

1.3. Територія проведення Акції - всі магазини торгової мережі «Таврія В», інтернет-магазині tavriav.ua. Інформація про адреси магазинів мережі «Таврія В» на сайті tavriav.org

1.4. Акція проводиться з 00:01 за київським часом 15 вересня 2020 року по 23:59 за київським часом 1 листопада 2020 року (далі - "Термін проведення Акції" або "Тривалість Акції").

2. Учасники та переможці Акції

2.1. В даних Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

Учасник Акції - фізична особа, яка відповідає вимогам п.4.1 цих Правил, виконала всі вимоги Правил Акції.

Переможець Акції - Учасник Акції, який за результатами процедури визначення Учасників Акції був визначений як Учасник Акції, що має право на отримання Заохочення Акції.

Сайт Акції – tavriav.promo

3. Заохочувальний фонд Акції

3.1. Під Заохоченням мається на увазі право на пільгову купівлю Заохочення за спеціальною акційною ціною - в розмірі 0,01 грн. за одне Заохочення, крім Головних заохочень. Головні заохочення будуть передані Переможцям за договорами дарування або договорами купівлі-продажу за 0,01 грн., у відповідності до норм діючого законодавства.

3.2. Заохочення Акції:

Головні Заохочення Акції – автомобіль Renault Sandero (3 од.); додаткові заохочення Акції - холодильник (2 од.); мікрохвильова піч (2 од.); мультиварка (3 од.); стимулюючі Заохочення Акції – винагороди на суму 10 000 (десять тисяч) балів* кожна (323 од.), які мають бути зараховані на персональний рахунок Переможця Акції за допомогою картки «КлеверБонус»**. Всього 333 одиниці.

3.3. Організатор залишає за собою право змінювати модель, дизайн, колір і т.д. Заохочень.

3.4. Кількість Заохочень обмежена кількістю, визначеним у п. 3.2. Правил. Вартість та інші параметри і характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора і можуть не співпадати з очікуваннями Учасників. Заохочення Акції можуть відрізнятися від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих, Інтернет і т.п.).

3.5. Заохочення не підлягають обміну, поверненню і не можуть бути замінені грошовим еквівалентом.

3.6. Переможець Акції не може передавати своє право на отримання Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

3.7. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки на умовах, визначених цими Правилами.

3.8. Оподаткування вартості Заохочення здійснюється Організатором відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

4. Участь в Акції

4.1. Учасником Акції може бути будь-який дієздатний громадянин України, якому на момент проведення Акції виповнилося 18 років, що проживає на території України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, який виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі - «Учасник» або «Учасники»).

Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора, будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- родичі представників Організатора першого та другого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти, рідні брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся).

4.2. Ця Акція дійсна тільки для роздрібних покупців.

4.3. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 4.1 цих Правил, необхідно:

а) придбати (одним окремим чеком) у Термін проведення акції - з 15 вересня 2020 р. по 1 листопада 2020 р. у магазинах «Таврія В», інтернет-магазині tavriav.ua будь-які товари на суму не менше 250 грн.

б) отримати касовий чек, що видається в момент здійснення покупки. При тому на чеку буде вказаний індивідуальний код. Індивідуальні коди не повторюються, і один індивідуальний код не може бути використаний для участі в Акції більше одного разу.

Учасник зобов'язаний зберегти до 30 грудня 2020 р. носії таких індивідуальних кодів (касові чеки із зображенням індивідуального коду, що беруть участь в Акції) У разі визнання Учасника Акції Переможцем, Організатор має право вимагати від нього надати оригінальні носії індивідуальних кодів для підтвердження факту покупки.

в) Зареєструватися у Термін проведення Акції у якості Учасника Акції на Сайті tavriav.promo (далі - "Сайт Акції"). Реєстрація здійснюється шляхом вказівки на Сайті Акції своїх даних:

- ПІБ;

- адреси електронної пошти (e-mail);

- індивідуального коду із чеку;

- номеру телефону;

- підтвердження справжності ознайомлення і згоди з цими правилами;

- згода на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних на умовах, передбачених Законом України "Про захист персональних даних";

г) Зареєструвати на Сайті Акції не менше 1 (одного) коду із чеку. Учасник має право зареєструвати необмежену кількість кодів.

4.4. Особа, що є власником зареєстрованої картки Програми лояльності КлеверБонус та зробила покупку товарів на суму від 250 грн., автоматично вважається Учасником Акції, якщо при здійсненні покупки на касі супермаркетів «Таврия В» або інтернет-магазину tavriav.ua вона використала картку програми лояльності «КлеверБонус».

4.5. Виконання особою, відповідних вимог, зазначених в розділі 4 цих Правил, дій, зазначених у пунктах 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4. цих Правил, визнається Заявкою на участь в Акції (далі - Заявка). За підсумками здійснення таких дій, договір між ним і Організатором на участь в Акції вважається укладеним, а така особа визнається Учасником Акції і стає претендентом на отримання Заохочень, зазначених в розділі 3 цих Правил. Відомості про Заявки вносяться в автоматичний єдиний реєстр заявок (далі - Реєстр), в якому Заявкам присвоюється порядковий номер. Порядкові номери Заявок є цілими числами, присвоюються в порядку зростання, починаючи з цифри 1 (один), без пропусків, в залежності від часу надходження заявки Організатору.

Факт направлення Учасником Заявки свідчить про те, що він ознайомлений і згоден з цими Правилами, а також надав свою згоду на обробку своїх персональних даних Організатором та / або залученими ним уповноваженими третіми особами.

5. Визнаються некоректними, не враховуються і не реєструються такі індивідуальні коди:

5.1. Не розглядаються при реєстрації індивідуальних кодів випадки, якщо:

6. Обмеження при реєстрації індивідуальних кодів:

6.1. Після реєстрації одним Учасником 30 індивідуальних кодів Організатор Акції має право запросити у Учасника оригінали носія індивідуальних кодів, а також паспортні дані учасника (в тому числі копію паспорта), та відсторонити Учасника від подальшої участі в Акція до моменту надання їм запитуваних носіїв індивідуальних кодів, а також даних.

6.2. У тому випадку, якщо Учасник протягом всього Терміну проведення Акції був відсторонений від реєстрації індивідуальних кодів в порядку, зазначеному в п. 6.1. Правил, три рази поспіль, він відсторонюється від подальшої участі в Акції.

6.3. При реєстрації індивідуальних кодів заборонено використовувати програмне забезпечення, механічні, електронні прилади та / або пристрої, які дозволяють автоматично генерувати індивідуальні коди або реєструвати їх на Сайті Акції, також заборонено використання інших несанкціонованих методів участі в Акції іншим способом, окрім як особисту участь за допомогою виконання дій, зазначених у п. 4 Правил. У разі виявлення Організатором Акції використання Учасником заборонених засобів і/або здійснення Учасником дій які не відповідають умовам, передбаченим у цих Правилах, Організатор, в будь-який час, з моменту виявлення зазначених порушень, має право анулювати всі раніше зареєстровані такою особою індивідуальні коди, (без розбирання історії походження кожного індивідуального коду), а також виключити таку особу зі складу Учасників або Переможців, з можливістю його відсторонення від подальшої участі в Акції. Організатор Акції інформує Учасника про відсторонення від подальшої участі в Акції за допомогою e-mail повідомлення на адресу електронної пошти зазначеної при реєстрації Заявки на участь в Акції.

6.4. Організатор при визначенні Переможців Акції не враховує Заявки Учасників, до яких Організатором прийнято рішення про їх усунення від участі в Акції.

6.5. Організатор Акції в односторонньому порядку і без пояснення причин має право в будь-який момент виключити з числа Учасників або Переможців Акції осіб:

6.6. Ідентифікація Учасників з метою проведення Акції здійснюється за номером телефону, який вказан при реєстрації на Сайті Акції. У разі виникнення суперечок Переможцем визнається власник номеру телефону, який зможе підтвердити, що номер телефону належить йому.

7. Права та зобов'язання Організатора та Учасників Акції

7.1. Учасник має право:

7.2. Учасник зобов’язується:

7.3. Організатор має право:

7.4. Організатор зобов'язується:

8. Порядок визначення переможців

8.1. Визначення Переможців Акції проводиться шляхом випадкового розподілу за допомогою генератора випадкових чисел серед всіх Учасників Акції, які зареєстрували касові чеки або зробили покупку у Термін проведення Акції на 250 грн. та використали зареєстровану картку програми лояльності «КлеверБонус», тим самим автоматично ставши учасниками Акції.

8.2. Переможці Акції будуть визначатися за допомогою незалежного Інтернет-сервісу, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки, не містить приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли або агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

8.3. Визначення Переможців Акції відбудеться шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед всіх зареєстрованих учасників Акції у присутності незалежної комісії.

Розіграш Заохочень проводиться методом генерування випадкових чисел для кожного Заохочення окремо.

а) У випадку, якщо загальна кількість учасників Акції, які мають право на участь у розіграші, не перевищує кількості у 10 000 осіб, розіграш Заохочень проводиться методом списку Randomizer. Розіграш головних та додаткових Заохочень буде проведено 6 листопада 2020 року з проведенням прямої трансляції на офіційній сторінці компанії «Таврия В» у Фейсбук.

Учасники Акції, які отримали номери:

З 1 по 3 номер – отримають автомобіль Renault Sandero (3 од.)

З 4 по 5 номер – отримають холодильник (2 од.)

З 6 по 7 номер – отримають мікрохвильову піч (2 од.)

З 8 по 10 номер – отримають мультиварку (3 од.).

б) У випадку, якщо загальна кількість учасників Акції, які мають право на участь у розіграші, перевищує кількість у 10 000 осіб, розіграш Заохочень проводиться методом генерування випадкових чисел для кожного Заохочення окремо.

в) Розіграш стимулюючих Заохочень буде проведено 10 листопада 2020 року без прямої трансляції.

Учасники Акції, які приймають участь у розіграші стимулюючих Заохочень і отримали номери:

З 1 по 323 номер – отримають винагороди на суму 10 000 (десять тисяч) балів* кожна, які мають бути зараховані на персональний рахунок Переможця Акції за допомогою картки «КлеверБонус»**. (323 од.)

8.4. Учасники Акції, які по результатам розіграшу мають право на отримання головного Заохочення Акції будуть повідомлені про це Представником Організатора 6 листопада 2020 року під час проведення прямої трансляції на офіційній сторінці компанії «Таврия В» у Фейсбук за допомогою телефонного повідомлення згідно з даними, що були вказані особою при реєстрації індивідуального коду із чеку на сайті або при реєстрації карти «КлеверБонус».

8.5. Якщо під час проведення прямої трансляції розіграшу у відповідь на телефонне повідомлення Представника Організатора за вказаним при реєстрації номером мобільний оператор повідомляє, що цей номер не обслуговується або цей номер не є дійсним, Представник Організатора проводить повторний розіграш головного Заохочення Акції та одразу, під час проведення прямої трансляції телефонує наступному Учаснику Акції, що за результатом повторного розіграшу має право на отримання головного Заохочення.

8.6. Але у разі, якщо під час проведення прямої трансляції розіграшу у відповідь на телефонне повідомлення Представника Організатора за вказаним при реєстрації номером мобільний оператор повідомляє, що з абонентом відсутній зв’язок або абонент знаходиться поза зоною досяжності або чути довгі гудки Представник Організатора виконує п. 8.7 цих правил.

8.7. Якщо за результатами 3 (трьох) спроб поспіль представнику Організатора не вдалося зв'язатися з Переможцем Акції за вказаним ним телефонним номером, він втрачає право на отримання Заохочення. При цьому Переможець вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення і не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

8.8. Розіграш головних Заохочень продовжується доти, поки Учасник Акції, що має право на отримання головного Заохочення не відповість на телефонний дзвінок. У випадку, якщо він не відповідає, одразу же проводиться новий розіграш доти, поки остаточно не визначиться Учасник Акції, що має право на отримання головного Заохочення.

8.9. Переможець Акції, який отримав право на отримання головного Заохочення – автомобіля Renault Sandero зможе забрати його до 15 грудня 2020 року, враховуючи положення п.п. 9.1.1.- 9.1.3 цих правил.

8.10. Повний перелік Переможців Акції буде опублікований на сайті tavriav.promo, tavriav.org, на сторінці «Таврия В» на Фейсбук: facebook.com/tavriav/ 12 листопада 2020 р.

8.9. Переможці Акції будуть повідомлені про це Представником Організатора, починаючи з 13 листопада 2020 р. за допомогою телефонного повідомлення за даними, які вказані особою при реєстрації індивідуального коду із чеку на сайті Акції або згідно з даними, що були вказані особою при реєстрації карти «КлеверБонус».

8.10. Переможці Акції повинні повідомити Представника Організатора про адресу магазину «Таврия В», в якому йому було б зручно отримати Заохочення (окрім головних Заохочень – автомобілей Renault Sandero).

8.11. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Переможцем Акції, якщо при реєстрації індивідуального коду на сайті tavriav.promo або при реєстрації карти «КлеверБонус» його контактні дані були вказані невірно або змінилися, а також телефон Переможця Акції заблокований або недоступний.

8.12. Результати процедури визначення Переможців Акції, є остаточними і оскарженню не підлягають. Організатор Акції гарантує об'єктивність проведення процедури.

9. Порядок і термін отримання Заохочення

9.1. Додаткові та стимулюючи Заохочення (холодильники, мікрохвильові печі, мультиварки, винагороди на суму 10 000 (десять тисяч) балів* кожна, які мають бути зараховані на персональний рахунок Переможця Акції за допомогою картки «КлеверБонус»**, буде передано Організатором до 15 грудня 2020 року у той супермаркет «Таврія В», який вкаже Переможець.

9.1.1. Головні Заохочення Акції - автомобілі Renault Sandero передаються Організатором Переможцю Акції за Договором дарування, який оформлюється безпосередньо в Сервісному центрі МВС України.

9.1.2. Витрати на оформлення договору Дарування бере на себе Організатор.

9.1.3. Витрати на постановку транспортного засобу на облік та отримання Свідоцтва про реєстрацію ТЗ, державних номерних знаків, інших документів, залишаються за Переможцем.

9.2. Для отримання одного Заохочення Переможець Акції зобов'язаний надати Організатору наступну інформацію: своє повне прізвище, ім'я та по батькові, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, касовий чек, що підтверджує покупку.

9.3. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість скористатися ним.

9.4. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваного Заохочення Акції. Всі Заохочення, окрім головного, повинні бути отримані Переможцями Акції до 30 грудня 2020 р.

9.5. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з будь-яких причин, в тому числі з-за невиконання (невчасного виконання) своїх обов'язків Учасником Акції, передбачених цими Правилами, при настанні обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.6. Заохочення Акції, яке залишилося незатребуваними в зв'язку з тим, що Переможець не виконав умови цих Правил, використовується на розсуд Організатора.

9.7. Організатор підтверджує, що дані Учасників Акції, отримані в ході проведення Акції, можуть бути використані виключно на умовах, визначених цими Правилами.

9.8. Організатор має право відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.

9.9. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв'язку, будь-які помилки операторів зв'язку.

9.10. Організатор не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

9.11. Організатор не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок щодо Заохочення Акції. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцем Акції та прав на отримання Заохочення Акції. Організатор не несе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10. Додаткові умови/інші положення

10.1. Поправки до Правил та умови Акції можливі у випадку їх розміщення на Інтернет-сайті tavriav.promo. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

10.2. Участь в Акції (у вигляді дій, що направлені на отримання Заохочення) автоматично означає факт ознайомлення, повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

10.3. Для отримання Заохочення Учасник Акції повинен надати Організатору інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як описано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

10.4. Переможець Акції зобов'язаний підписати всі необхідні документи, пов'язані з отриманням Заохочення Акції та його оподаткуванням.

10.5. Беручи участь в Акції (у вигляді дій, що направлені на отримання Заохочення), кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації, його персональних даних Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), в зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для передачі інформації на номер телефону, використаний Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч . рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та / або будь-якою третьою особою. Всі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та / або у зв'язку з Акцією, є власністю Організатора і можуть використовуватися без згоди учасників Акції та будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем і отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів, при цьому винагороду за це входить у вартість отриманого ним Заохочення Акції (без додаткових виплат). Всі права інтелектуальної власності, що виникають у зв'язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові.

10.6. Кожен Учасник Акції своєю участю в Акції (у вигляді дій, що направлені на отримання Заохочення) підтверджує, що він дає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних на умовах, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".

10.7. Організатор не несе відповідальності у разі невиконання своїх зобов'язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.

10.8. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

10.9. Заохочення Акції може бути отримано Учасником Акції, який отримав право на отримання такого Заохочення, тільки за умови виконання всіх без винятку вимог цих Правил.

10.10. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

10.11. Організатор не несе відповідальність за якість товару, що надається як Заохочення.

10.12. У разі необхідності Організатор уповноважений вимагати від Учасника необхідну інформацію для надання державним органам.

* Бал — умовна розрахункова одиниця, яка зараховується на карту Учасника програми лояльності «КЛЕВЕР БОНУС» відповідно до затвердженого коефіцієнту і правил нарахування балів у межах програми лояльності та умов, передбачених цими Правилами. Щодо відповідності балів і гривень, то тут діє наступне правило: 1 бал = 0, 01 грн. Нараховані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами. Нараховані бали надають право на придбання товарів у мережі супермаркетів «ТАВРІЯ В» «КОСМОС», «БЛИСК ТА ВІДРО», «Т СПРІНТ» кафе, інтернет-супермаркеті www.tavriav.ua зі знижкою, що еквівалентна кількості зарахованих балів, відповідно до вищезазначеного коефіцієнту.

**«КлеверБонус» — це програма лояльності, яка діє у магазинах «ТАВРІЯ В», «КОСМОС», «БЛИСК ТА ВІДРО», «Т СПРІНТ» кафе, інтернет-супермаркеті www.tavriav.ua і дозволяє постійним покупцям накопичувати і використовувати бали у якості знижки на покупки у ціх торговельних об’єктах. Подробиці про програму лояльності на сайті cleverbonus.ua.